Telli çalgıların ses oluşum sürecinin araştırılmasında önemli  bir konu da titreşimölçümleridir. Özellikle çalgıların doğal titreşim özelliklerinin bilinmesi, ses oluşumsürecinin anlaşılması ve bunların tasarım özellikleri ile bağlantısının kurulmasıaçısından önem arz...