Sonlu Eleman Analizi

Sonlu eleman analizi, elde edilecek ürünün tasarım aşamasında dinamik ve statik bir çok özelliğin tahmin edilmesini sağlayan sayısal bir analiz tekniğidir.

Çalgıların yapım süreci uzun ve değişken bir süreç olduğu için, tasarım aşamasındayken oluşacak çalgının ses özelliklerini tahmin etmek güçtür. Her biri birbirinden farklı fiziksel özelliğe sahip olan ağaç malzemelerle çalışmak, tasarım sürecine çok fazla değişken ekler. Bu da bir çalgının malzeme ve tasarım özelliklerinin ses karakteri üzerindeki etkilerinin anlaşılmasını zorlaştırır.

 Doktora tezimde ud için bir sonlu elemanlar modeli hazırlayıp, bunu deneysel olarak doğrulamaya çalıştım ve oldukça uyumlu sonuçlar aldım. Böylece balkon geometrisi, tabla kalınlığı gibi değişkenlerin, çalgının doğal titreşimlerine nasıl etki edeceğini bilgisayar ortamında analiz etmiş oldum. Bu nedenle çalgı akustiği çalışmalarımda sıklıkla kullandığım sonlu eleman analizinin, çalgının tasarımı ve uygun malzeme seçimi açısından önemli faydalar sağlayacağına inanıyorum.