Ses Tablası & Balkon Akordu

Telli çalgıların ses karakterini belirleyen en önemli bölümleri ses tablasıdır. Çünkü ses tablası, hem ses oluşumuna önemli ölçüde katkı sağlar, hem de telden gelen titreşimleri, diğer gövde elemanlarına ve gövde içindeki havaya aktarır. Bu nedenle istediğimiz özelliklerde ses elde edebilmek için, üretim sürecinde udun ses tablası ve balkon çıtalarının özel olarak akortlanması gerektiğine inanıyorum.

Ud ses tablasının ve balkonların akortlanmasında çeşitli analiz teknikleri kullanılabilir. Bunlardan en önemlisi Chladni Tekniğidir. Ben bunun yanında Ses Spektrumlarını da elde ediyorum. Bu bilgileri birlikte değelendirerek, buna göre ses tablası kalınlığı ve balkon yüksekliklerindeki ince ayarlamaları daha detaylı yapmak mümkün oluyor.