Geleneksel Udlar

Geleneksel udların her birinin kendine özgü bir görünümü ve eşsiz bir sesi vardır. Bölgesel ve kültürel etkiler altında yıllar içinde şekillenmiş olan bu udlar incelendiğinde, o coğrafyada süregelen müzik ve güzel sanatlar üzerine bilgi edinmek mümkündür. Bu nedenle yeni bir udun yapımına başlarken, ilk olarak geleneksel udları incelemek ve onları iyi anlamak gerektiğini düşünüyorum.  Ancak burada önemli olan bence, sadece var olan udların ölçülerini almak değil tabii ki, kullanıldığı müziği ve sesini de anlamak, hatta varsa üzerindeki işlemelerin anlamlarını öğrenmektir.