Yayınlarım

 • Değirmenli, E. (2019b). Telli Çalgılardan Ud’un Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Modal Analizi: Vibro-Akustik Modelin Oluşturulmasında Deneysel Verilerin Kullanılması. Paper presented at the 13. Ulusal Akustik Kongresi ve Sergisi, Diyarbakır.
 • Değirmenli, E. (2019a). Telli Çalgılarda Titreşim Modlarının Ses Oluşumu Üzerindeki Etkileri. Paper presented at the 13. Ulusal Akustik Kongresi ve Sergisi.
 • Değirmenli, E. (2018). Türk Müziği Çalgılarından ‘Ud’da Ses Oluşumunun İncelenmesi ve Telli Çalgıların Ses Karakteri Açısından Tasarımlarının Belirlenmesine Dair Yöntem Önerisi. (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Değirmenli, E. (2017b). Türk Müziği Telli Çalgılarının Akustik Analizlerinde Kullanılan Yöntemler. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi PART C: TASARIM VE TEKNOLOJİ, 5(2), 23-35. 
 • Değirmenli, E. (2017a). Telli Çalgı Yapımında Kullanılan Titreşim Ölçüm Tekniklerinin Deneysel Analizi. Rast Müzikoloji Dergisi, 5(3), 1687-1707. doi:10.12975/rastmd.2017.05.03.000113
 • Değirmenli, E. (2015). Telli Çalgılarda Ses Tablası Titreşimlerinin Tını Üzerindeki Etkileri – Ud Örneği. Paper presented at the VI. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Kütahya.
 • Değirmenli, E. (2014). Akustik Ölçüm Teknikleri Kullanılarak Üretilen Ud Ses Tablasının Titreşim Özelliklerinin Kontrolü Üzerine Yeni Bir Yöntem Önerisi. (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Ankara.

Yayınlarım hakkında daha fazla bilgi ve tam metinleri için lütfen tıklayınız.

Etkinlikler

 • 13th National Congress and Exhibition on Acoustics – Turkish Acoustical Society | Oct 17, 2019
 • Vibration and Sound Analysis Methods for Instrument Making Workshops – Anadolu University Conservatory | May 28, 2019
 • The Acoustics of Musical Instruments – Vibration and Sound Analysis – İTÜ Turkish Music State Conservatory | May 2, 2019
 • The Physics of Musical Instruments Workshop – METU Classical Turkish Music Days| Mar 3, 2018
 • The Acoustics of Turkish Stringed Instruments – Escola Superior de Musica de Lisboa | May 16, 2016
 • Vibration and Acoustics Analysis Used in Classical Guitar Making – METU Classical Guitar Days | May 5, 2018
 • Vibration and Acoustics Measurements Used in Violin Making – Anadolu University Conservatory | Dec 6, 2017
 • Turkish Musical Instruments – China Beijing & Shanghai | Nov 18, 2013
 • The Physics of Musical Instruments – Gazi University | Mar 20, 2013
 • Cinuçen Tanrıkorur’u Anma Günleri – Afyon Kocatepe University | Jan 5, 2011
 • 1ST International Yorgo Bacanos Oud Festival of Istanbul| Oct 25, 2010

 

Etkinliklerim hakkında daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız.