Modal Analiz

Modal analizde, çalgı gövdesinin titreşim desenleri , doğal frekansları ve sönüm değerleri elde edilir. Çalgıların ses özellikleri, büyük ölçüde bu titreşimler tarafından belirlendiğinden, çalgı akustiği çalışmalarımın bir çoğunda modal analiz yöntemini kullanıyorum. Özellikle bu analizden elde edilen sonuçlar ile akustik analiz sonuçları karşılaştırıldığında, çalgılarda ses oluşum süreci hakkında önemli bilgiler sağlanabiliyor.

Modal analizi çeşitli tekniklerle uygulamak mümkündür. Ben genellikle laboratuvarda, ayrıntılı sonuçların alınabildiği gezici çekiç testini kullanıyorum. Ancak atölye ortamında, uygulama kolaylığından ötürü tercih ettiğim Chladni Analizi de, çalgının titreşimleri hakkında önemli bilgiler veriyor. Çalgı akustiğindeki öneminden ötürü Chladni Analizini ayrı bir başlık altında ele aldım.