Son Aşama & Akort

Bu aşamada; eşik, klavye, mızrap yatağı ve kafeslerin montajı yapılır. Her ne kadar üretim sürecinin sonuna doğru gelinmiş olsa da, bu parçaların udun sesi üzerinde önemli etkileri vardır. Bu nedenle özellikle eşik ve kafesi tasarlarken mutlaka olası akustik sonuçlarını da göz önünde bulunduruyorum. Elde edilmesi planlanan sese göre malzemeler kullanmaya ve özellikle ağırlıklarını belirli değerlerde tutmaya çalışıyorum.

Ses tablası üzerine yapıştırılacak parçaları cila sonrası yapıştırmayı tercih ediyorum. Böylece hem cila yüzeye daha eşit bir şekilde uygulanabiliyor hem de parçaların kenarlarında cila birikmesi yaşanmıyor. Ancak bu yöntemde yapışacak parçaların yerleri hazırlanırken gomalak cilanın dikkatli bir şekilde kazınması gerekiyor.

 

Tüm ud tamamlanıp telleri takıldıktan sonra kapsamlı bir şekilde ses ve titreşim analizi yapıyorum. Bu aşamada ölçülen ses tablası, gövde ve gövde içindeki havanın titreşim özellikleri, udun ses karakterini belirler. Bu nedenle elde edilen verilere göre udun ses tablası ve balkonlarını, bu aşamada son kez akortluyorum.