Gomalak Cila

Çalgı yapımında cila aşaması önemli bir yer tutar. Çünkü cila sadece çalgıyı dış etkenlere karşı korumakla kalmaz aynı zamanda sesini de etkiler. Günümüzde bir çok cila çeşidi çalgılarda kullanılmaktadır.  Ancak ben özellikle udlarımın ses tablalarında geleneksel el cilası olan gomalak cilayı tercih ediyorum. Böylece ses tablasına hem çok fazla bir cila ağırlığı eklenmemiş oluyor hem de çok ince bir katman ile  parlak ve koruyucu bir görünüm elde edilebiliyor. Sonuç olarak gomalak cilanın çalgıların seslerine olumlu katkıları olduğunu düşünüyorum.