Süsleme

Bir çalgılardan beklenen ilk şey tabii ki istenen müzikal sesleri oluşturmasıdır. Ancak ses oluşumu, her ne kadar fiziksel bir olay olsa da, müzikal açıdan bakıldığında estetik bir olgudur. Bu nedenle bir çalgının görsel olarak da icracıya ilham kaynağı olması gerektiğine inanıyorum. Bence ince bir işçilik, uygun oranda zarif motiflerle birleşen ağacın doğal güzelliği ile bu etki yakalanabilir. 

Süslemeleri tasarlarken udun özelliğine göre ve tarihsel süreçte bir anlamı olan motifler kullanmayı seviyorum ve doğal malzemeleri tercih ediyorum. Klavye ve ayna gibi ses üzerinde çok etkili olmayan bölümlerde genellikle 1.5 mm kalınlığında doğal sedef kullanıyorum. Mızrap yatağı ve kafes gibi ses açısından önemli bölgeleri ise daha ince sedef veya çeşitli renklerde ağaç malzemeler ile süslüyorum. Bu aşamada süslemelerin udun ses ve icra özellikleri üzerindeki etkilerini göz önüne alıyorum.