Tasarım 

Bir çalgıdan duymak istediğimiz ses kişisel tercihlerimiz,  müzikal geçmişimiz, içinde bulunduğumuz çevre ve kültür ile şekillenir. Bu nedenle her bir udun özel olarak ele alınıp tasarlanması gerekir. 

Bir udun tasarım süreci, hem ses hem de malzeme özellikleri açısından ele alınır. İlk olarak uddan elde edilmesi istenen sesin karakteri belirlenir. İkinci olarak ise bu sesi elde etmek için kullanılacak uygun özellikte ağaç malzemeler seçilir. En uygun tasarımın belirlenmesinde, bu iki aşamanın bir arada ele alınması gerektiğine inanıyorum.

İstenilen ses karakterinin belirlenmesinde bir çok kriter vardır. Bunlar bazen Türk ve Arap soundu gibi birbirinden oldukça rahat ayırt edilebilirken, bazen de kendi içinde çeşitlenir ve farklılıkları ortaya koymak güçleşir. Bu süreci daha belirgin bir hale getirmek için, ud taksimi veya solo kayıtların analizleri yapmak mümkündür. Bu aşamada ben genellikle  LTAS (Long-Term Avarage Spectrum) tekniğini tercih ediyorum. Böylece kayıtta icra edilen udun ses ve titreşim karakteri hakkında daha çok bilgi sahibi olunabiliyor.

Tasarıma en uygun malzemenin seçiminde, ayrıca tabla kalınlığı ve balkon yüksekliği gibi çeşitli tasarım özelliklerinin belirlenmesinde ağaç malzemelerin öz kütle ve esneklik değerleri kullanılır. Bu nedenle atölyemde bulunan ağaç malzemelerin Young’s modüllerini, Chladni Tekniği yardımıyla hesaplayarak kayıt altında alıyorum.