Doktora ve Yüksek Lisans Tezleri

Makale ve Bildiri Metinleri

Telli Çalgılarda Titreşim Modlarının Ses Oluşumu Üzerindeki Etkileri

Telli Çalgılarda Titreşim Modlarının Ses Oluşumu Üzerindeki Etkileri

ÖZET_ Telli çalgılar temel olarak, çeşitli sayıda gerilmiş tel ve çalım esnasında telde oluşan titreşimlerin aktarılmasıyla ses oluşumunun gerçekleştiği geniş yüzeyli bir gövdeden oluşur. Her çalgıya özel olarak tasarlanan gövdeler, telli çalgıların ses karakterini...