Montaj Aşaması

Udun uzun yıllar sağlıklı bir şekilde çalınabilmesi açısından montaj aşaması önemlidir. Bu aynı zamanda ses karakterini de etkileyen bir süreçtir.

Bu aşamada ilk olarak gövde ve sap bir araya getirilerek, tekne kenar astarları yapıştırılır. Bu astarların kalınlıkları değiştirilerek, ses tablasının doğal frekanslarını ayarlamak mümkündür.

Ud tellerinin klavyeden yüksekliğinin ilk ayarlandığı şekliyle kalması icra açısından oldukça önemlidir. Ancak yük altında ağaç malzemenin yorulduğu bilinmektedir. Bu nedenle zamanla tel yüksekliğinde değişim gözlenebilmektedir. Bunu en aza indirmek için bu aşamada sap ve gövde takozuna bir kanal açarak, içine karbon şerit monte ediyorum.