Bağlamanın Akustik Açıdan İncelenmesi

Bağlamanın Akustik Açıdan İncelenmesi

Telli çalgıların ses oluşum sürecinin araştırılmasında önemli  bir konu da titreşimölçümleridir. Özellikle çalgıların doğal titreşim özelliklerinin bilinmesi, ses oluşumsürecinin anlaşılması ve bunların tasarım özellikleri ile bağlantısının kurulmasıaçısından önem arz...