Öğr. Gör. Dr. Emir Değirmenli

Çalgı Yapımcısı ve Fizik Mühendisi Emir Değirmenli, 1981 yılında Kırklareli’nde doğdu. İlk ve orta öğretimini Ankara’da tamamladıktan sonra 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümünü kazandı. 2003 yılında ilk udunu tamamlayarak çalgı yapımcılığına adım attı. Üniversite yıllarında fizik eğitimini sürdürürken çalgı yapımına devam etmesi, bu iki alan arasındaki ilişkiyi fark etmesini sağladı. 2004 yılında üniversiteden fizik mühendisi olarak mezun oldu. Aynı yıl kendi atölyesini kurup bir yandan ud yapımına, diğer yandan da çalgıların fiziksel özelliklerini araştırmaya devam etti. 2011 yılında Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nın kurucu kadrosunda yer aldı. Yüksek lisansını 2014, Doktorasını 2018 yılında tamamladı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarında çalışmalarına devam eden Değirmenli,  ses fiziği, müzikal akustik ve çalgı akustiği alanında dersler vermektedir. Aynı zamanda, yurtiçi ve yurtdışı akademik faaliyetlerini sürdürmekte, bununla birlikte Türkiye’nin ilk müzikal akustik  laboratuvarının kuruluş çalışmalarına devam etmektedir.