Telli Çalgılardan Ud’un Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Modal Analizi: Vibro-Akustik Modelin Oluşturulmasında Deneysel Verilerin Kullanılması

ÖZET_ Bir telli çalgının üretiminde, istenilen ses karakterinin elde edilmesi için gereken malzemelerin seçimi ve tasarım özelliklerinin belirlenmesinde, modal analiz tekniklerinin kullanımı önem arz etmektedir. Fakat, telli çalgılar ele alındığında, sadece deneysel modal analiz tekniklerinin kullanımının yeterli olmadığı görülmektedir. Çünkü bu çalgılar, ağaç gibi fiziksel özellikleri değişkenlik gösteren doğal malzemelerden yapılmakta, çok sayıda tasarım çeşitliliği göstermekte ve nem, ısı gibi dış etkenlerden oldukça fazla etkilenmektedirler. Bu nedenle çalışmada, ud çalgısının vibro-akustik bir sonlu elemanlar modeli oluşturularak, teorik modal analiz yapılması hedeflenmiştir. Modelin oluşturulması ve doğrulanmasında deneysel modal analiz verilerinden faydalanılmış, modelleme süresince aşamalı olarak bir ud üretilmiştir. Bu süreçte ANSYS yazılımı ‘Acoustic ACT’ eklentisiyle birlikte kullanılarak, gövde içindeki havanın da modele dahil edilmesi sağlanmıştır. Ayrıca farklı doğrultularda farklı fiziksel özellikler gösteren ağaç malzemenin modellenmesinde ‘Ortotropik Ağ Yapısı’ kullanılmıştır. Sonuç olarak, elde edilen teorik ve deneysel bulgular karşılaştırmalı olarak verilmiştir.