Doktora Tezi – Türk Müziği Çalgılarından ‘Ud’da Ses Oluşumunun İncelenmesi ve Telli Çalgıların Ses Karakteri Açısından Tasarımlarının Belirlenmesine Dair Yöntem Önerisi

Doktora Tezi – Türk Müziği Çalgılarından ‘Ud’da Ses Oluşumunun İncelenmesi ve Telli Çalgıların Ses Karakteri Açısından Tasarımlarının Belirlenmesine Dair Yöntem Önerisi

Müzikal AkustikAkustik Analiz Modal Analiz Chladni Desenleri Sonlu Eleman Analizi Yayınlarım Doktora Tezi – Türk Müziği Çalgılarından ‘Ud’da Ses Oluşumunun İncelenmesi ve Telli Çalgıların Ses Karakteri Açısından Tasarımlarının Belirlenmesine Dair Yöntem Önerisi...
Yüksek Lisans Tezi – Akustik Ölçüm Teknikleri Kullanılarak Üretilen Ud Ses Tablasının Titreşim Özelliklerinin Kontrolü Üzerine Yeni Bir Yöntem Önerisi

Yüksek Lisans Tezi – Akustik Ölçüm Teknikleri Kullanılarak Üretilen Ud Ses Tablasının Titreşim Özelliklerinin Kontrolü Üzerine Yeni Bir Yöntem Önerisi

Müzikal AkustikAkustik Analiz Modal Analiz Chladni Desenleri Sonlu Eleman Analizi Yayınlarım Yüksek Lisans Tezi – Akustik Ölçüm Teknikleri Kullanılarak Üretilen Ud Ses Tablasının Titreşim Özelliklerinin Kontrolü Üzerine Yeni Bir Yöntem Önerisi Özet_ Çalgı...